Tekninen lautakunta, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Vuoden 2019 talousarvion muutokset ja ylitysoikeuden hakeminen

AurDno-2020-64

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Talousarvion toteutuminen on kuluvana vuonna menojen osalta muutamissa kustannuspaikoissa ylittynyt ja tulojen osalta alittunut.

Investointiohjelma 3.2.2020 (92%, -100 000€)

Teknisen lautakunnan tilinpäätös ylitti n.5% (120 000€) talousarviossa varatun määrärahan.

Tulot n. -13% (217 000€). Kulujen ylitystä käsitellään kokouksessa.

Menojen ylitykset ovat johtuneet pääosin seuraavasti:

 

                                     TA 19             TP 19               Ylitys

MENOT

Kiinteistötoimi

Kunnanvirasto

kunnossapito pal.         2 500               17 500              + 15 000

Sisäilma korjaukset ja selvitykset.

 

As Oy Halavan puis.   

Kunnossapito pal.            500                9 000                + 8 500

Asunnon pintaremontti asukkaan vaihduttua.

 

Mittaustoiminta             3 000               16 000               +13 000

Lohkomistoimitus rantamaa.

 

Auraamo

Kunnossapito pal.         1 000                7 000                 + 6 000

Lämmitys                      20 000              25 000              + 5 000

Sähkö                             9 000              17 000              + 8 000

Pakollisia korjaustöitä, lämmitys lisääntynyt käytön kasvaessa, sähköt varattu puolen vuoden mukaan.

 

Tarvasjoentie halli        

Kunnossapito pal.            1 000              40 000                 +39 000

lämmitys                         8 000              11 200                + 3 200

Rak. matt.                          500                3 500                + 3 000

Rakennuksen peruskorjaus vuokralaista varten.

 

Liikenneväylät

 

Talvikunnossapito         37 000            76 000                + 39 000

Runsas luminen tammi – helmikuu.

 

Kesäkunnossapito         45 500            58 000                + 12 500

Kaavateiden korjaus.

 

Katuvalot                        37 000            43 500                + 6 500

Joulukuun sähkölasku, valojen korjaus, valomainos huolto.

 

YHTEENSÄ                                                                   + 158 700

 

TULOT

                                        TA 19             TP 19               Alitus

Kiinteistötoimi

 

Tarvasjoentie halli

Vuokrat                           30 000               3 900           - 26 100

Vuokraa tullut arvioitu vähemmän.

 

Maa-ja metsä tilat           98 700              53 000           - 45 700

2018 myyntivoitto 67 000€

 

Vesihuoltolaitos

Vesilaitos                       420 000           335 000          - 85 000

Vesilaskun tasaus tammikuun puolella, liittymiä arvioitua vähemmän

 

Viemärilaitos                  351 000           312 000          - 39 000

Vesilaskun tasaus tammikuun puolella, liittymiä arvioitua vähemmän

 

YHTEENSÄ                                                               - 195 800

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Lautakunta esittää esityksen mukaista ylitysoikeutta vuoden 2019 talousarvioon kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Investointiohjelman toteuma käsitellään kokouksessa.

Investointiohjelman tilanne 3.2.2020 (92%, -100 000€).

Päätös

Tekninen lautakunta esittää esityksen mukaista ylitysoikeuden myöntämistä vuoden 2019 talousarviosta kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.