Tekninen lautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Puukoulun peruskorjaus

AurDno-2019-279

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Puukoulun saneeraukseen on varattu tämän vuoden talousarviossa 30 000 euroa.

Kiinteistön kuntoa on käyty arvioimassa teknisen toimen omana työnä ja Jani Koskisen 2009 tekemän opinnäytetyön pohjalta.

Alkuperäinen suunnitelmana oli koko kiinteistön julkisivun saneeraus, mutta kuntoarvioiden perusteella on päätetty panostaa kriittisempiin kohtiin. Pääpainona rakennuksen elinkaaren pidentäminen, energiahukan pienentäminen ja vetoisuuden vähentäminen.

Korjaussuunnitelmaa ja kustannusarviota käsitellään kokouksessa.

Korjaustyöt pyritään tekemään ns. omana työnä.

Työt on tarkoitus toteuttaa heti kun se on mahdollista kesän ja syksyn aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta käsittelee ja hyväksyy korjaussuunnitelman kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi korjaussuunnitelman ja työt tehdään suunnitelman mukaisesti.