Tekninen lautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Tiedoksi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
- Aurajoen tarkkailututkimus, huhtikuu 2019

- Tarvasjoen kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus, huhtikuu 2019

- Auran kaatopaikan tarkkailututkimus, huhtikuu 2019

- Auran kompostikentän pintavesien tarkkailu, huhtikuu 2019

- Lahdonsillan ELY-keskuksen avustuspäätös

 

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.