Tekninen lautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Valtuustoaloite: Painevesiviemärilinjan jatkaminen Auran nuortentalolta Karviaisiin

AurDno-2019-278

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuutettu Jukka Leino on jättänyt valtuustoaloitteen paineviemärilinjan jatkamisesta Nuortentalolta Karviaisten suuntaan.

Auran kunnalla on valmiina paineviemärilinja Auran nuortentalolle asti. Aloitteessa ehdotetaan linjan jatkosuunnittelua ja rakentamista Järvijoen rantalinjaa mukaillen Karviaisten kylään asti. Reitille osuu useita kiinteistöjä, jotka nykyisellään eivät täytä tulevia jätevesimääräysten tasoja ja raja-arvoja. Uusimpien jätevesimääräysten mukaan 100 m vesistön rannasta oleva kiinteistö kuuluu erityismääräysten piiriin.

Järvijoki laskee Käyrän kohdalla suoraan Aurajokeen, jonka jätevesikuormitusta voidaan esityksen mukaan parantaa ja ajanmukaistaa. Paineviemärilinja on rakennettu seudullisesti tähän tarkoitukseen ja sen kapasiteettia voidaan aloitteen mukaan kasvattaa ja järkiperäistää haja-asutusalueella.

Esityslistan liitteinä ovat karttaliite esitetystä viemärilinjasta ja valtuustoaloite rakennusmestarin muistiinpanojen kera.

Rakennusmestari on Nuortentalon läheisyyteen tulevan paineenkorotusaseman suunnittelun yhteydessä pyytänyt FCGltä tarjousta Karviaisten suunnan vesihuoltolinjan yleissuunnitelmasta ja rakennussuunnitelmasta. Samaan suunnitelmaan liitetään yhdysvesijohdon rakentaminen Karviaistentien ja Kirkkotien risteykseen asti.

FCGn suunnitteluinsinööri Juha Westerberg on kokenut suunnittelija ja hän tuntee maaston entuudestaan. Suunnitelman laatiminen voidaan synkronoida sekä paineenkorotusaseman rakentamiseen että osayleiskaavoitukseen. Yleissuunnitelma laatimien pikaisesti on siten perusteltua. FCG on toimittanut 2.5. pyydetyn tarjouksen. Rakennusmestari on tilannut 3.5. yleissuunnitelman tehtäväksi hintaan 2 544 euroa pääsuunnittelijana Juha Westerberg.

21.5. paineenkorotusaseman maastokäynnin yhteydessä suunnittelijan kanssa on linjattu vesihuoltolinjan alustava reitti Karviaisten suuntaan.

Alustavaa yleissuunnitelmaa ja jatkotoimenpiteitä käydään kokouksessa läpi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen tilanteen ja keskustelee asiasta. Asian valmistelua jatketaan ja hankkeelle varataan määräraha tuleville suunniitelu vuosille.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen. Lisäksi kartoitetaan viemäriin liitettävissä olevat kiinteistöt.