Tekninen lautakunta, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kirkonkulmankoulun kattoremontti

AurDno-2020-214

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tämän vuoden talousarvion investointiohjelmaan on varattu 50 000 euron suuruinen määräraha Kirkonkulmankoulun katon korjausta varten. Vesikatto on tullut elinkaarensa päähän ja välittömän korjauksen tarpeessa.

Teknisessä toimistossa on kilpailutettu katon korjaus kokonaishintaurakkana, tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoukset käsitellään kokouksessa.

Tarjousten viimeinen jättöaika on 14.5. kello 12.00, joten tarjoukset esitellään ja urakoitsija valitaan kokouksessa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 10:lle, Turun alueella toimiville kattourakointiin erikoistuneille urakoitsijoille.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijaksi halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antaneen urakoitsijan. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Päätös

Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Tarjouspyyntö koski vain vanhan osan katon rakennustöitä.

Tekninen lautakunta päätti valita urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Kattokeskus Oy:n 28 919,35 € (alv. 0 %) kokonaisurakkahintaan.

Lisäksi urakoitsijoilla oli mahdollisuus antaa lisätarjous koko katon uusimiseen, lisätarjous oli 10 370,97€ (alv 0%).

Tekninen lautakunta hyväksyi myös lisätarjouksen ja tilaa koko katon rakennustyön tarjouksen mukaisesti.

Koko rakennustyön hinta 39 290,32 € (alv 0%).

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.