Tekninen lautakunta, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kirkonkulmankoulun vesivahingon korjaus

AurDno-2020-215

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kirkonkulmankoululla todettiin vesivahinko helmikuun alussa. Koko vanhanosan alapohja oli alapuoleltaan vesivahingon johdosta pahasti vaurioitunut. Vahingon syynä oli lämpimän käyttövesijohdon vuoto ryömintätilallisessa alapohjassa, lämminvesihöyry oli päässyt leviämään koko alapohjan alueelle. Ilmavuotojen kautta alapohjasta on tullut epämiellyttävää hajua luokkatiloihin.

Vesivahingosta on tehty vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle ja he ovat päättäneet korvata vahingon. Vesivahingon johdosta koko alapohja pitää purkaa ja irtaimisto siirtää sekä puhdistaa. Oppilaat siirtyivät remontin ajaksi väistötiloihin kirkonkulmankoulun alataloon.

Kirkonkulmankoulun vesivahinkoa käsiteltiin viime kokouksessa. Korjaustyöt kohdistuvat koulun vanhempaan osaan.

Kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle on esitetty 60 000€ suuruinen lisämääräraha varaus korjaustöitä varten. Kustannukset koostuvat samalla tehtävistä töistä mitkä ovat kokonaisuuden kannalta järkevää tehdä tässä samassa yhteydessä ja osa määrärahasta sisältää korjauksen omavastuuosuutta. Vakuutusyhtiö korvaa vain suoraan vesivahinkoon liittyvät kulut.

Purkutöihin on jo ryhdytty maaliskuun alussa. Tavoitteena on että tilat saadaan käyttöön elokuun alkuun mennessä. Koska aikataulu on tiukka, purku ja korjaustöitä on tehty suorahankintana. Pääurakoitsijaksi on valittu vakuutusyhtiön ehdottama urakoitsija/sopimus kumppani. Vakuutusyhtiö edellyttää että Auran kunta toimii korjaustyössä tilaajana. Tilaaja on tehnyt hankintoja suorahankintana, koska sopimuksen tekeminen on ollut ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Sama käytäntö on ollut myös muissa vakuutusyhtiön kohteissa. Vakuutusyhtiö on asettanut korjaustöiden valvontaan erillisen valvojan. Kaikki rakennustyöt ja urakoitsija valinnat tehdään yhteistyössä valvojan ja vakuutusyhtiön kanssa. Valvoja toimittaa hyväksytyt laskut maksatukseen Auran kunnalle ja kopiot vakuutusyhtiöön vakuutuskorvausten maksua varten.

Tarkempaa korjaussuunnitelmaa käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy esitetyn korjaussuunnitelman ja urakoitsijat.

Valvojana toimii Insinööritoimisto Janne Lehtonen Oy

- Purku-ja korjaustöiden suunnittelu, valvonta ja jälleenrakennuksen kilpailutus

Pääurakoitsijaksi hyväksytään/valitaan JVT-ja Pesutekniikka Oy

- Rakennuksen purku ja puhdistustyöt, irtaimistonraivaus, puhdistus ja varastointi.

- Uusien rakenteiden rakennustyöt

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.