Tekninen lautakunta, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Viher- ja ulkoalueiden hoitaminen 2020

AurDno-2019-202

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Viher- ja ulkoilualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma kuvaa teknisen osaston hoidossa olevat viher- ja ulkoilualueet sekä niiden hoidon laatutason. Suunnitelmassa kuvatun laatutason saavuttaminen on riippuvainen käytettävissä olevien resurssien määrästä. Vuonna 2019 viheralueet hoidettiin kuntouttavan työtoiminnan, Käyrän vankilan ja kesätyöntekijöiden työpanoksen avulla. Kuntouttavasta työtoiminnasta ja Käyrän vankilasta ei ole saatavilla sopivaa/riittävästi työvoimaa vuodelle 2020. Tekninen toimi esittää vuodelle 2020 määräaikaisen puistotyöntekijän ja 8 kesätyöntekijän palkkaamista. Caruna on myöntänyt Auran kunnalle 4000€ suuruisen määrärahan kesätyöntekijöiden palkkausta varten. Kesätyöntekijöitä on hakenut töihin 23kpl ja heistä on pyritty valitsemaan 12kpl kesätöihin (Tekninen toimi 8, Vapaa-aika toimi 3 ja kirjasto 1). Tekninen toimi on haastatellut heistä 10:nen ja valinnut 8kpl.

Puistotyöntekijän päätehtävät on viheralueiden nurmenleikkuu ja kesätyöntekijöiden ohjaus. Koska puistotyöntekijän suuri työmäärä painottuu varsinaiseen kasvukauteen, työsuhteen kesto on 18.5-20.11.2020, 6kk. Kasvukauden tehtäviin kuuluu myös pensaiden ja puiden hoitoleikkuu, istutettujen alueiden hoito ja kunnossapito, yleisten alueiden siisteys, kesätyöntekijöiden ohjaaminen, nurmikonleikkuu, ruusuistutusten leikattu, lannoitus, kitkentä, maan muokkaus, kastelu, lannoitus, kesäkukat, haravointi, syys-lehdet, jne…..

Kunnan hoitovastuulla olevaa viheraluetta on yhteensä noin 12 ha. Näistä 4,3 ha on ruohonleikkurilla hoidettavaa ja niittämällä hoidettavaa aluetta 7,7 ha. Kunnalla ei ole niitto alueiden hoitoon soveltuvaa kalustoa eikä henkilöresursseja.

Ruohonleikkurilla hoidettavat alueet on tehty omana työnä, kunnan omilla leikkureilla.

Niittoalueet on hoidettu paikallisten urakoitsijoiden ostopalveluna, ajokertojen määrä on riippunut kasvuolosuhteista. Ajokerrat on tilattu teknisen toimen oman harkinnan mukaisesti. Alueet on hoidettu urakkaluonteisesti viimeksi 2014-2015, tämän jälkeen niitot on tehty tarpeen mukaan tuntityönä n. kaksi kertaa vuodessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Kunnanhallitus käsittelee 11.5.2020 määräaikaiselle puistotyöntekijälle täyttölupaa. Mikäli puistotyöntekijälle myönnetään täyttölupa Tekninen lautakunta päättää että viher- ja puistoalueet hoidetaan teknisen toimen esityksen mukaisesti.

Niittotyöt tilataan erillisenä tuntityönä suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan puistotyöntekijän palkkaamiseen.

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.