Tekninen lautakunta, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Yhtenäiskoulun katonmaalaus

AurDno-2020-217

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tämän vuoden talousarvion investointiohjelmaan on varattu 50 000 euron määräraha Liikuntahallin sinkityn peltikaton maalaamista varten. Kate on alun perin rakennettu sinkittynä siten että se tulisi  maalata noin kolmen vuoden kuluttua. Maalattava katto on rakennettu vuonna 2011, joten maalaamista ei voi enää siirtää.

Teknisessä toimistossa on kilpailutettu maalausurakan hankinta kokonaishintaurakkana, tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoukset käsitellään kokouksessa.

Tarjousten viimeinen jättöaika on 14.5. kello 12.00, joten tarjoukset esitellään ja urakoitsija valitaan kokouksessa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 9:lle, Turun alueella toimiville kattomaalaukseen erikoistuneille urakoitsijoille.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijaksi halvimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antaneen urakoitsijan. Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

 

Päätös

Määräaikaan mennessä saapui 4 tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen HHT-Rakennus Oy:n 32 000 euron alv. 0 % kokonaisurakkahintaan.

Talousarviossa on varattu investointiin vuodelle 2020 (50 000 euroa).

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.