Tekninen lautakunta, kokous 14.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset 2020

AurDno-2020-152

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auranmaan Viikkolehdessä ja Auran kunnan kotisivuilla on julkaistu kuulutus, jossa pyydettiin toimittamaan avustushakemukset 03.4.2020 mennessä. Kunnossapitoavustusta haetaan määrätyllä lomakkeella, peruskorjausavustusanomukset vapaamuotoisina.

Kunnossapito- ja peruskorjausavustuksiin on vuoden 2020 talousarviossa varattu määrärahaa yhteensä 105 000 euroa. Josta on varattu 85 000€ lahdon sillan rakennustöiden avustukseen.

Neljää tiekuntaa pyydettiin toimittamaan tositteet vuoden 2019 menoista.

Kunnossapitoavustukset:

Teknisessä toimistossa on laadittu ehdotus kunnossapitoavustusten maksamisesta. Avustukset on laskettu 19 %:n mukaan.

Kunnossapitokustannusten yläraja on 1900 euroa/km.

Yhdistelmä ehdotuksesta liitteenä. (Liite 2).

Peruskorjausavustukset:

Peruskorjus avustuksia ei ole haettu.

Lahdon sillan yksityistieavustus

Auran kunta on päättänyt avustaa Lahdon tiekuntaa lahdon sillan uusimisessa.

Koko sillan kustannusarvio on 460 000€, josta valtion avustus 75% ja Auran kunnan 25%.

Valtion avustus myönnettiin vuoden 2019 loppupuolella.

Lahdon sillan rakennustöitä on avustettu 2018 (10 000€), 2019 (47 430€) ja 2020 (85 000€).

Lahdon sillan rakennustyöt alkaa olla loppusuoralla ja viimeisten maksuerien maksamista varten Lahdontiekunta tarvitsee avustusta rahoituskuluihin 4200€ kesäkuussa ja 24 800€ syyskuussa. Viimeisten maksuerän maksua varten Lahdon tiekunta tarvitsee erillisen rahoituksen tai väliaikaisen avustuksen. Auran kunta on avustanut sillan rakentamista yli 25%, jonka vuoksi ylimääräisestä avustuksista tehdään erillinen takaisin maksusopimus.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan lautakunnan jäsenten esteellisyys asian käsittelyssä.Tekninen lautakunta hyväksyy kunnossapitoavustukset liitteen mukaisesti.

Väliaikaista tukea myönnetään Lahdon tiekunnalle 29 000,00 euroa.

Lahdon tiekunnalle myönnetään avustusta 25% kokonaiskustannuksista, toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Lahdon tiekunta toimittaa lopuksi kaikki maksutositteet ja palauttaa ylimääräisen avustuksen loppumaksatuksen yhteydessä.             

 

Päätös

Matti Leppäkoski ja Kaija Mäki ilmoittivat olevansa jäävejä asiassa ja poistuivat salista asian käsittelyn ajaksi.

Tekninen lautakunta hyväksyi kunnossapitoavustukset päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen lautakunta päätti että lahdon sillan rakennustöihin ei voi myöntää enempää avustusta. Tekninen lautakunta esittää että Lahdon tiekunta hakee lainaa loppurahoitusta varten ja kuntaa toimii takaajana. Päätöksen asiasta tekee kunnanvaltuusto.