Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Keskuspuiston maanrakennustyöt

AurDno-2018-161

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auran kunnanviraston viereiselle nurmikentälle on vireillä keskuspuistohanke, johon on tämän vuoden talousarvioon varattu erillinen määräraha. Puistolle on myös haettu erillistä leader-rahoitusta, jonka käsittely on vielä kesken. Keskuspuistoon on tarkoitus rakentaa tekonurmikenttä, johon tulee monitoimikenttä. Alueelle rakennettava monitoimikenttä on kooltaan 20x40 metriä. Kentän molempiin päihin tulee päädyt, joissa on sekä jalkapallomaali että koripalloteline. Pintakerrokseksi tulee kunnan aiemmin hankkima käytetty tekonurmi. Talvisin kenttä toimii luistelukenttänä. Keskuspuistohankkeeseen on suunniteltu myös muita toimintoja, mutta ne on riippuvaisia leader-rahoituksesta.

Tekninen toimi on laatinut keskuspuiston maanrakennustöiden suunnitelmat ja kilpailuttanut maanrakennustyöt.

Urakka toteutetaan kesä-heinäkuun aikana.

Tekonurmi asennetaan talkootyönä ja tavoitteena on että asennustöihin päästäisiin 13.7.2018.

Tarjous on pyydetty yhdeksältä alan yritykseltä, tarjoukset tuli jättää 12.6. mennessä. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.

Kyseessä on hankintalain rakennusurakan kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää valita keskuspuiston maanrakennustöiden urakoitsijaksi halvimman hyväksyttävän tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Päätös

Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä 2kpl. Tarjousten avauspöytäkirja esiteltiin kokouksessa ja liitettiin kokouksen liitteeksi.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti valita urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan Maanrakennusliike Vähätalo Oy:n.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakka-asiakirjat.