Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Muut asiat

Perustelut

Muut asiat

Päätös

- Rantamaan kaava-alue kilpailutetaan kesän aikana ja asiaa käsitellään elokuussa.

- Lahdontiestä on tehty kunnan hoitamalta osuudelta hoitosopimus. Lahdontien sillan kustannusarvio on tavoitteena saada valmiiksi elokuun loppuun mennessä. Siltaan ja lahdontiehen liittyvät selvitykset tehdään kesän aikana. Kunnanhallitukselle tehdään erillinen selvitys asian käsittelystä ja sen aikataulusta.

- Huuskantien hidastetöyssyjä käsitellään seuraavassa kokouksessa.