Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Viher- ja ulkoilualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma

AurDno-2018-162

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Viher- ja ulkoilualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma kuvaa teknisen osaston hoidossa olevat viher- ja ulkoilualueet sekä niiden hoidon laatutason. Suunnitelmassa kuvattu laatutaso saavutetaan sillä resurssien määrällä, mikä on käytettävissä suunnitelman laatimishetkellä.

Kunnan hoitovastuulla olevaa viheraluetta on yhteensä noin 12 ha. Näistä 4,3 ha on ruohonleikkurilla hoidettavaa ja niittämällä hoidettavaa aluetta 7,7 ha. Kunnalla ei ole niitto alueiden hoitoon soveltuvaa kalustoa eikä henkilöresursseja.

Ruohonleikkuu ja niitto alueet on hoidettu urakkaluonteisena työnä siten että ajokerran hinta on kilpailutettu, ajokertojen määrä on riippunut kasvuolosuhteista. Ajokerrat on tilannut puutarhuri oman harkinnan mukaisesti. Alueet on hoidettu urakkaluonteisesti viimeksi 2014-2015, tämän jälkeen niitot on tehty tarpeen mukaan tuntityönä.

Suunnitelma tarkentuu vuoden 2018 aikana ja on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Suunnitelmaluonnosta käsitellään kokouksessa ja tehdään tarvittavat korjaukset.

Päätös

Suunnitelmaluonnos käsiteltiin ja hyväksyttiin. Suunnitelmaa päivitetään vuoden loppuun mennessä.

Kokouksessa todettiin että luontopolun hoitamista pitää lisätä ja nurmikonleikkuiden yhteydessä pitää tehdä viimeistelytyöt. Aura kk pururata on viime aikoina ollut todella pienellä käytöllä ja sen hoitamiseen ei kannata paljoa panostaa.