Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kirjaston AV-laitteet

AurDno-2018-424

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Aurasalissa olevien AV-laitteiden kanssa on viime vuosina ollut useasti ongelmia ja laitteisto alkaa olla käyttöikänsä päässä. Laitteiston hankinnasta ja vanhojen laitteiden ongelmista on keskusteltu eri hallintokuntien ja käyttäjien kesken. Laitteiston suurinpana ongelmana on ollut toiminnan epävarmuus ja esitysjärjestelmän hankala käyttö.Vuoden 2018 investointiohjelmaan on varattu erillinen määräraha laitteiston uusimista varten. Laitteiston uusimisesta on neuvoteltu eri laitetoimittajien kanssa. Valikoima ja hinta haitari on melko laaja. Tämän hetken selvitysten perusteella näyttäisi siltä että nykyisellä määrärahalla ei saada laitteistoa haluttuun kuntoon/tasoon. Tämän vuoksi ensi vuoden investointi ohjelmaan tulisi lisätä 30 000 euroa, AV-laitteiden esitysjärjestelmän hankintaan. Tämän vuoden määrärahalla saadaan hankittua uusi projektori lisälaitteineen. Laitteiston hoitaminen on ollut myös epäselvää ja sitä ei ole suoranaisesti vastuutettu kenellekkään.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 30 000 euron lisämäärä rahaa AV-laitteiden hankintaan vuodelle 2019.

Laitteiston kunnossapito ja huolto tulisi olla kunnan IT-tuen vastuulla, uusien laitteiden hankinta ja ylläpitokulut teknisen toimen vastuulla. Käytönopastus kirjasto ja kiinteistöpäivystys.

 

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.