Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Talousarvio 2018 ylitysoikeus ja investointimäärärahojen siirto.

AurDno-2018-431

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kiinteistöpalvelujen toimintamenot ovat ylittymässä. Marraskuun 8. päivän tilanteen mukaan määrärahoja on käytetty 78,3%.
Nyt näyttää toden näköiseltä, että määrärahat ylittyvät n. 67 000 €:lla.


Suuremmat ylitykset ovat:
- Toimisto- ja asiantuntijapalvelut 1800€
- Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut  4200€
- Koneiden ja laitteiden vuokrat  10 400€

Vuoden loppuun mennessä arvioitu:

- Uusien kiinteistöjen lämmitys ja ylläpitokulut 30 000€

- Palkkakulut 20 000€

Edellämainittujen toimintojen ylitykset yhteensä  67 000€.


Toimisto- ja asiantuntijapalvelujen sekä koneiden ja laitteiden vuokrien ylitykset johtuvat kiinteistöihin tehdyistä sisäilmatutkimuksista ja ilman puhdistus laitteiden vuokramenoista.
Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden kunnossapito palvelut johtuvat pääasiassa vuokra-asuntoihin tehdyistä kosteusvaurioiden korjauksista ja sisäilma korjausten kustannuksista.

Investointiohjelmaan on viemäriverkostoon investointikuluihin varattu 147 000 euroa(rantamaa 40 000, rantamaan pumppaamo 30 000, harakkamäen pumppaamo 25 000, pumppaamoiden saneeraus 15 000, jätevesiviemärin saneeraus 30 000, muut erittelemättömät kohteet 7000).

Kustannusarvio on harakkamäen pumppaamon osalta ylittymässä yllättävän isojen rakennuskustannusten vuoksi. Talousarviomäärärahojen ylitys on arviolta noin 5 000 euroa. Lisäksi alku vuodesta rakennettiin viemäriverkostoa lahdontien varteen uuden rakennushankkeen vuoksi. Talousarvionmääräraha ylitys on n.6000€.

Talousarviomäärärahojen ylitykset on yhteensä noin 11 000 euroa. Ylitys saadaan katettua siirtämällä osaa pumppaamoiden ja viemäriverkoston saneeraustöistä ensi vuodelle.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 60 000 €:n lisämäärärahaa kiinteistöpalveluihin.

Tekninen lautakunta päättää että pumppaamoiden peruskorjaukseen varatusta määrärahasta käytetään 5000 euroa harakkamäen pumppaamon määrärahavarauksen ylityksen kattamiseen ja viemäriverkoston saneeraukseen varatusta määrärahasta käytetään 6000 euroa lahdontien viemärin määräraha ylityksen kattamiseen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Uusien rakennusten energiakuluja pitää pienentää.