Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Tiedoksi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet,​ kirjeet ja tiedoksiannot.

Lounais-​Suomen vesi-​ ja ympäristötutkimus

  • Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo,​ kertaraportti 17/2018,​ 3.9.2018
  • Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo,​ kertaraportti 18/2018,​ 19.9.2018
  • Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo,​ kertaraportti 19/2018,​ 8.10.2018
  • Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo,​ kertaraportti 20/2018,​ 24.10.2018
  • Uimavesitutkimus,​ Koivuniemi,​ 16.8.2018
  • Aurajoen tarkkailututkimus heinäkuussa 2018, väliraportti 15-18-5852, 31.7.2018
  • Aurajoen tarkkailututkimus vuosiraportti 2017, 19.9.2018

 

Jätehuoltolautakunnan pöytäkirja, 25.10.2018

 

Asiakirjat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.