Tekninen lautakunta, kokous 15.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Teknisen johtajan ja rakennusmestarin päätöspöytäkirjat

AurDno-2018-11

Perustelut

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 5.1.-7.3.2018

Työsopimukset                                     kpl

Vuosilomapäätökset                             kpl

Sairauslomapäätökset                          kpl

Poissaolo/muu syy                               kpl

Hankintapäätökset                               kpl

Muut päätökset                                    kpl

Koulutuspäätökset                                kpl

 

Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 15.1.-7.3.2018

Työsopimukset                                     kpl

Vuosilomapäätökset                             kpl

Sairauslomapäätökset                         kpl

Poissaolo/muu syy                               kpl

Hankintapäätökset                               kpl

Muut päätökset                                   1  kpl

Koulutuspäätökset                                kpl

 

Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.