Tekninen lautakunta, kokous 15.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2017

AurDno-2018-5

Perustelut

Teknisen lautakunnan tilinpäätös ylitti n.5% talousarvioon varatun määrärahan. Kulut kasvoivat ennakoitua enemmän vuoden viimeisellä neljänneksellä. Menoja nostivat talvikunnossapidon kustannukset, kiinteistöpäivystys, sisäilmaongelmat, tievalaistuksen kulut sekä runsas sateinen alku talvi. Alkutalven vesisateet ovat lisänneet vuotoveden määrä viemäriverkostossa ja se on lisännyt viemärilaitoksen jätevesikuluja. Pitkään jatkuneet lauhat ilmat syksyllä kuitenkin tasoittivat eroa lämmityskuluissa. Vuoden 2017 talousarvio oli myös laadittu erittäin kireäksi, jonka vuoksi pelivaraa yllättäviin pakollisiin kuluihin oli erittäin vähän.(Liite 1)

Talousarviota käytetty toimintasuunnitelman 2017 mukaisesti.

Laskennallinen käyttöaste 100%

                                                                 TA 2017                Käyttö                         Käyttö %

                                            Menot            2 075 546,00         2 177 877,04               104,9

 

Investointiohjelma toteutui toteutuneiden hankkeiden osalta pääosin talousarvion mukaisena.

Kokonaan toteuttamatta jäivät Rantamaan pumppaamo, puistotien rakentaminen ja pumppaamoiden saneeraus (Liite 2)

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

 

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.