Tekninen lautakunta, kokous 15.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tiedoksi

AurDno-2018-8

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus:

- Aurajoen tarkkailututkimus helmikuussa 2018, väliraportti nro 15-18-1285

 

Ympäristönsuojelulautakunta, Kosken  tl kunta

- Toimintakertomus 2017

- Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan tarpeesta, Vapo Oy, Aura

 

Turun Seudun Puhdistamo Oy

- Vastuut 31.12.2017

 

Asiakirjat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.