Tekninen lautakunta, kokous 16.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Cafescon vesikaton uusiminen

AurDno-2018-160

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Cafescon vesikatto on paikoin päässyt erittäin huonoon kuntoon. Hämeen laaturemontti on 26.01.2018 tehnyt katon kuntotarkastuksen. Raportin mukaan peltikatteessa on runsaasti ruostevaurioita ja peltisaumat monin paikoin ruostuneet auki. Lisäksi ullakolla oli jälkiä kosteusvauriosta ja pahvinen aluskate oli käyttöikänsä päässä. Rakennuksen peltikate on elinkaarensa päässä ja aiheuttaa vesivuotoa jo monin paikoin.
Vanhat jalkarännit pahentavat tilannetta padoten vettä saumoistaan vuotavalle kattopellille.
Vesivuodot pääsevät kastelemaan seinärakenteita, kantavia kattorakenteita ja eristevilloja.
Tilanne on akuutti ja korjauksen pitkittyessä saattaa aiheuttaa lisäkorjauskustannuksia.

Cafescon vesikaton korjaamiseen on varattu tämän vuoden talousarvioon 30000€.

Uuden vesikatteen rakennustyöt on kilpailutettu teknisen toimiston toimesta.

Urakka toteutetaan elo-syyskuun aikana

Tarjous on pyydetty neljältä alan yritykseltä, tarjoukset tuli jättää 31.5. mennessä. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.

Kyseessä on hankintalain rakennusurakan kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää valita Cafescon vesikaton rakennustöiden urakoitsijaksi halvimman hyväksyttävän tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Päätös

Päätös Cafescon vesikaton uusimisesta jätettiin pöydälle ja se käsitellään uudestaan seuraavassa teknisenlautakunnan kokouksessa.

Tarjouksia tuli määräaikaan mennessä 4kpl. Katon uusimisesta pyydettiin kaksi vaihtoehtoista tarjousta.

A) Vanha katto puretaan kattoristikon yläpaarteeseen asti ja tehdään uusi vesikatto.

B) Vanha peltikate puretaan ja tehdään uusi vesikatto vanhojen kattoruoteiden päältä.

Tekninen lautakunta päätti että vesikatto pitää uusia vaihtoehdon A) mukaisesti.

Urakka päätettiin kilpailuttaa uudestaan ja pyytää lisää tarjouksia. Vanhat tarjoukset huomioidaan uudella tarjouskierroksella.

 

Perustelut

Vaihtoehto A:n mukaiset uudet tarjouspyynnöt lähetettiin 19.6.2018.

Tarjouspyyntöjä lähetettiin 5:lle uudelle urakoitsijalle.

Tarjoukset käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää valita Cafescon vesikaton rakennustöiden urakoitsijaksi halvimman hyväksyttävän tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Tekninen lautakunta valtuutta teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Päätös

Vesikaton rakennustöistä vaihtoehdon A) mukaisesti tuli tarjouksia 4kpl:tta. Tarjousten avauspöytäkirja
esiteltiin kokouksessa ja liitettiin kokouksen liitteeksi.
Asiasta käydyn keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti valita urakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan Samrak Oy:n.
Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakka-asiakirjat.