Tekninen lautakunta, kokous 16.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Hidastekorokkeen purkaminen Huuskantiellä

AurDno-2018-202

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Huuskantielle on tehty kaksi uutta hidastekoroketta eritasoliittymän kaava-alueen katujen rakennustöiden yhteydessä.

Vanha hidastekoroke on näin ollen tullut tarpeettomaksi ja olisi järkevää poistaa.

Lähirakennuksien omistajilta on pyydetty mielipidettä asian valmistelua varten.

Kartta liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Vanha hidastekoroke poistetaan.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen. Purku ja asfalttipaikkaus tehdään vuoden 2019 päällystetöiden yhteydessä.