Tekninen lautakunta, kokous 16.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Muut asiat

Perustelut

Muut asiat

-​ Auran kunnan käytöstä poistettua omaisuutta myynnissä kiertonet.fi palvelussa.

Päätös

Virpi Kauhanen poistui ennen tämän pykälän käsittelyä.

Teknisellä lautakunnalla ei huomautettavaa kiertonetissä myydystä omaisuudesta.

Tekninen johtaja esitti määräaikaisessa työsuhteessa olevan kirvesmiehen työsuhteen jatkamista. Kirvesmiehelle todettiin olevan tarvetta. Tekninen johtaja tekee asiasta erillisen esityksen kunnanhallitukselle.