Tekninen lautakunta, kokous 16.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Selainpohjaisen tietojärjestelmän hankinta vesi- ja viemäriverkkojen hallintaan

AurDno-2018-206

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Vesihuoltolaitoksella on tarvetta saada kattava verkkotietoratkaisu vesijohto- ja viemäriverkon omaisuudenhallintaan. Ohjelman avulla niin verkon omistaja, urakoitsijat kuin muutkin sidosryhmät ylläpitävät ja jakavat verkon tarkan dokumentaation sijainti- ja ominaisuustietoineen sekä ohjaavat hallitusti verkon saneerausta, ylläpitoa ja huoltoa.

Ohjelma toimisi kokonaisvaltaisena vesihuoltolaitoksen työkaluna ja siihen liittämällä asiakastiedotuksen tekstiviestein sekä kaukovalvonnan mittaritietojen näyttämisen – kaikki tämä tieto olisi keskitetysti yhdessä karttanäkymässä.

Edellä mainittujen tarpeisiin vastaa Keypro Oy:n kehittämä palvelu.

Keypro Oy esittelee ohjelmaa kokouksessa klo 18.10-18.40.

Alustavan tarjouksen mukaan perustamiskulut on n. 10000 euroa ja käyttökulut 600€/kk. Tarjous käsitellään kokouksessa.

Esite liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Ohjelma vastaa vesihuoltolaitoksen tarpeita, mutta vuosittaiset käyttökulut ovat melko korkeat.

Ohjelman hankinta jätetään pöydälle ja kartoitetaan onko muita vastaavia ohjelmia tarjolla.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Asiaan palataan kun on selvitetty onko muita vastaavanlaisia ohjelmia tarjolla ja on pyydetty heiltä tarjoukset. Tekninen lautakunta painotti että nykyisten johtotietojen sijainti pitää olla riittävän tarkkaa ja niiden sijainti tulee varmistaa ennen kuin tietoja siirretään uuteen ohjelmaan.  Johtojen sijainnit tarkistetaan ja tarkemitataan vuoden 2019 aikana. Vesihuoltolaitoksen ohjelmiston kehittämistä pidettiin tärkeänä, vesihuoltolaitoksen toimintavarmuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi sekä asiakastiedotuksen parantamiseksi.