Tekninen lautakunta, kokous 16.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Tiedoksi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet,​ kirjeet ja tiedoksiannot.

Lounais-​Suomen vesi-​ ja ympäristötutkimus

  • Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo,​ kertaraportti 9/2018,​ 14.5.2018
  • Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo,​ kertaraportti 10/2018,​ 30.5.2018
  • Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo,​ kertaraportti 11/2018,​ 11.6.2018
  • Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo,​ kertaraportti 12/2018,​ 25.6.2018
  • Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo,​ kertaraportti 13/2018,​ 9.7.2018
  • Turun seudun puhdistamo Oy:n Auran vanhan jvp:n pumppaamo,​ kertaraportti 14/2018,​ 25.7.2018
  • Uimavesitutkimus,​ Koivuniemi,​ 20.6.2018
  • Talousvesitutkimus,​ Koivuniemi 20.6.2018
  • Uimavesitutkimus,​ Koivuniemi,​ 18.7.2018

Elinkeino-​,​ liikenne-​ ja ympäristökeskus

Poikkeuslupa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetun ja EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitetun lajin rauhoitussäännöksistä. (Vuollejokisimpukan lajirauhoituksesta poikkeaminen Lahdontien sillan uusimisen yhteydessä)

Asiakirjat nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.