Tekninen lautakunta, kokous 17.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

-​ Kesätyön tekijät

-​ Yleisten alueiden työntekijät

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.