Tekninen lautakunta, kokous 17.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Päällystystyöt vuonna 2018

AurDno-2018-88

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tämän vuoden talousarvion investointiosaan on varattu 50 000€ teiden päällystämiseen ja päällysteiden korjaamiseen.

Sorapintaisia kaavateitä on lähinnä uusimmilla, vielä rakenteilla olevilla asuinalueilla. 

Osa vanhoista päällysteistä on niin huonokuntoista, että niiden vuosittaiset päällysteiden paikkauskustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi. Nämä kaavateiden osat on tarkoituksenmukaisinta ja pitkällä aikavälillä myös edullisinta päällystää uudelleen, näiden teiden päällystämiseen on varauduttava suunnitelmavuosina.  

Päällystystöitä esitetään toteutettavaksi seuraavista vaihtoehdoista:

- Metsäkujan asfaltointi, tehty kesällä 2017

- Terveyskeskuksen kevyenliikenteenväylä 120m, vanhan korjaus

- Arvinkujan pyörätie 400m, vanhan korjaus

- Sillankorvantie 200m, vanhan korjaus

- Sillankorvantien kääntöpaikka 2500m2, vanhan korjaus

- Jaskankuja 80m, uusi asfaltti

- Kisatie 130m, uusi asfaltti

Lisäksi suoritetaan routavaurioiden paikkauksia ja paikoittaista päällysteiden uusimista tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa.

Teknisessä toimistossa on kilpailutettu päällystetöiden hankinta vuodelle 2018. Tarjousten avauspöytäkirja on kokouksen liitteenä (liite).

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää päällystystöistä kokouksessa ja valitsee päällystystöiden urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen YIT Infran.

 

 

Päätös

Tekninen lautakunta valitsi päällysteurakoitsijaksi YIT Infran ja päätti päällystystöistä määrärahojen puitteissa. seuraavasti:

- Metsäkujan asfaltointi

Nurmen Sora päällystänyt Metsäkujan piha asfaltoinnin yhteydessä 2017.

- Terveyskeskuksen kevyenliikenteenväylän ja kaavatien uusiminen ja korjaaminen n.120m

Terveyskeskuksen kevyenliikenteenväylä on vuosien saatossa mennyt erittäin huonoon kuntoon ja tiestä on annettu palautetta tekniseen toimeen. Osalla tien käyttäjistä on kulkeminen muutenkin vaikeaa.

- Arvinkujan kevyenliikenteenväylä (Sillankorvantien risteys ja arvinkujan silta) n.400m

Arvinkujan kevyenliikenteenväylä on vuosien saatossa mennyt erittäin huonoon kuntoon ja tien kunnosta on annettu palautetta tekniseen toimeen. Kevyenliikenteenväylää käytetään runsaasti ja se on nyt paikoitellen jopa vaarallinen. Tien pohjarakenteet ja kuivatus on tehty puutteellisesti, tienrakenne ei ole toimiva. Tekninen lautakunta päättää kuoria vaarallisen päällysteen pois ja tie jää toistaiseksi sepeli pinnalle.

Tietä ei kannata päällystää ennen kun on tehty laajempia korjaustöitä tierakenteeseen.

- Sillankorvantien kääntöpaikka n.2500m2

Myös Sillankorvantien kääntöpaikka on vuosien saatossa mennyt erittäin huonoon kuntoon ja alueen kunnosta on annettu palautetta tekniseen toimeen. Kääntöpaikka on paikoitellen erittäin epätasainen. Alueen pohjarakenteet ja kuivatus on tehty puutteellisesti, kantavarakenne ei ole toimiva. Tekninen lautakunta päättää kuoria epätasaisen päällysteen pois ja alue jää paikoitellen sepeli pinnalle. Kääntöpaikan uudelleen asfaltointi todettiin tässä vaiheessa liian kalliiksi.

- Kaava-alueella on muutamissa kohdissa routavaurioita, kuoppia, halkeamia ja pieniä paikallisia korjaustarpeita, joiden korjaamiseen varataan 17 000€.

- Sillankorvantien kaavatien uusiminen ja korjaaminen n.500m (kisatien risteys - nikkarinkujan risteys)

Sillankorvantien liikennemäärät ovat Auran kunnan kaavateiden isoimpia ja tekninen lautakunta päätti käyttää lopun määrärahan sillankorvantien päällysteen uusimiseen. Kisatien ja nikkarinkujan välissä on tiessä heittoja ja puutteellisia kallistuksia.