Tekninen lautakunta, kokous 17.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Teknisen johtajan ja rakennusmestarin päätöspöytäkirjat

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 

 

 

Työsopimukset                                        3 kpl

Vuosilomapäätökset                                1 kpl

Sairauslomapäätökset                             3 kpl

Poissaolo/muu syy                                   kpl

Hankintapäätökset                                   8  kpl

Muut päätökset                                       9 kpl

Koulutuspäätökset                                 kpl

 

Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta

 

 

Työsopimukset                              kpl

Vuosilomapäätökset                      kpl

Sairauslomapäätökset                   kpl

Poissaolo/muu syy                         kpl

Hankintapäätökset                         kpl

Muut päätökset                              kpl

Koulutuspäätökset                        kpl

 

 

Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Rakennusmestari on tehnyt lisäksi 3 muuta päätöstä ja 2 hankinta päätöstä.

Tekninen johtaja kertoi päätösten sisällön ja päätökset todettiin tietoon saatetuksi.