Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Lausunto Valtatie 9:n tiesuunnitelmista

AurDno-2020-499

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain LjMTL, 503/2005)  mukaisen tiesuunnitelman ”Valtatien 9 parantaminen keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi välillä Liedon asema – kantatie 41 liittymä, Lieto ja Aura”.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on pyytänyt 15.4.2021 mennessä lausuntoa Vt 9.n parantamista koskevasta tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista (toimitetaan eri lähetekirjeellä nähtävilläoloajan päätyttyä). ELY-keskus pyytää Auran kuntaa lausuntoa antaessaan kiinnittämään myös huomiota liitteenä olevan lausuntopyynnön asioihin.

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 22.01.2021 - 22.02.2021 välisen ajan Ely-keskuksen ja Auran kunnan kotisivuilla. 

Sähköiseen suunnitelma-aineistoon on mahdollista tutustua 15.3.2021 asti seuraavan linkin kautta:
https://liikennevirasto.sharefile.eu/d-sfc594dd6755f4a65ad2863b64d7cff43
Aineisto on myös mahdollista ladata linkin kautta. Aikaisemmin mainitun päivämäärän jälkeen linkki ei ole enää käytössä.

Yleiskuvaus liitteenä ja suunnitelmia käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tiesuunnitelman alueella on tehty tarvittavat yleis- ja asemakaavojen muutokset, joten tiesuunnitelma ei ole ristiriidassa oikeusvaikutteisten kaavojen kanssa.

Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa tiesuunnitelmista esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Tekninen lautakunta antaa lausunnon seuraavasti:

Muuttuneiden tiejärjestelyjen vuoksi liikennemäärät kasvavat Ketunkulmantiellä, Orimäentiellä ja tiellä 222 (Vanhalla Tampereentie ja Turuntie).

Koska edellä mainittujen teiden käyttöaste ja läpikulkuliikenne lisääntyy, teiden kuntoa pitäisi myös parantaa. 

Liikennettä tulee myös Liedon (Tarvasjoen) suunnalta.

Tekninen lautakunta lähettää lausuntopyynnön edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.