Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Muut asiat

Perustelut

Muut kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Kunnanviraston tilanne ja väistötilat

- Kivikoulun kunto

- Lietteen vastaanotto paikka

- Teatteritilan muutostyöt

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Käsitellään kokouksessa.

Päätös

Keskusteltiin esitetyistä asioista.

Lisäksi rakennusmestari Pentti Urho esitteli Horsman alueelle tehtävän vesihuollon saneerausohjelman ajalle 2021 - 2026.

Lautakunnan esille nostamat asiat:

Tekninen lautakunta halusi seuraavaan kokoukseen selvityksen, miten Kirkonkulman koulun peruskorjauksesta on päätetty.