Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, tai 1 momentissa tarkoitettu hällintösäännössä määrätty viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 23.10.2020 - 12.2.2021:

§45 Ilmanvaihdon päivityspakentin hankinta

§46 Tarvasjoentienhallin lämmitysjärjestelmän hankinta

§47 Luistelukenttien hoitosopimukset

§48 Puhdistusaineiden ja pehmopaperien hankintasopimus

§49 Kirkonkulmankoulun siivous-ja järjestely korvaus

§50 Hoivakodin salaojaremontin lisätyöt

2021

§1 Kivikoulun katon harjan korjaus

§2 Tarvasjoentienhallin ränninen korjaus

§3 Koulutus päätös vesityökortti, tulityö ja tieturva 1

§4 Puusepänkujan viemärin suunnittelu

§5 Smarthlight valojenohjauskeskus ja smartinventory

§6 Työsopimus monitoimikentän jäädytys

§7 Liikenneturvallisuuskoordinaattori vuosiksi 2021–2023

§8 Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman ohjeet

§9 Infra web ohjelman karttojen päivitys

§10 Yhteistyö Käyrän vankilan kanssa

§11 Auraamon teatteri tilan rakennustyöt

 

 

Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 23.10.2020 - 12.2.2021:

§1 Horsmanhaan alueen kartoitus- ja mittaustyöt

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.