Tekninen lautakunta, kokous 18.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Tiedoksiannot

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot:

- Tilastot 2020

- Rakennusvalvonta taksa ja rakennusjärjestys

- Lietehuoltoon valmisteilla kokonaissuunnitelma kuntayhteistyönä

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus:

- Talousvesitutkimus

     - 21.09.2020, ABC

     - 30.11.2020, Auran terveysasema
     - 12.02.2021, Auran terveysasema

- Tarvasjoen kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus

     - Väliraportti 26.11.2020

- Aurajoen tarkkailututkimus

     - Väliraportti 14.12.2020

- Auran kaatopaikan tarkkailututkimus

     - Väliraportti 25.11.2020

- Auran kompostikentän tarkkailututkimus

     - Väliraportti 25.11.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.

Tilastoja 2020 käsitellään seuraavassa kokouksessa.