Tekninen lautakunta, kokous 20.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Muut asiat tekninen lautakunta

Perustelut

Muut kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kivikoulun tilanne.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.