Tekninen lautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Auran kunnan teknisen toiminnan ja talouden toteutumisraportti ajalta 1.1.–31.3.2019

AurDno-2019-196

Valmistelija

 • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Valmistuneet työt:

 • Vanhustentalon sauna
 • Talvikunnossapito ja kevät harjaukset
 • Kunnanviraston salaoja
 • Kivikoulu-Puukoulu lämpökanaalin suunnittelu
 • Turuntie 1:den muutos suunnitelmat
 • Vuotovesitutkimukset

 

Parhaillaan tekeillä olevat työt:

 • Rantamaa kunnallistekniikka viimeistely
 • Turuntie 1:den muutostyöt
 • Viljakuja 2as2, pintaremontti
 • Asfalttipaikkaukset
 • Savojärvi vesijohdon asennustyöt
 • Turuntie 1:den lämmitysjärjestelmän suunnittelu
 • Vesihuoltoverkoston kartoitus/dokumentointi
 • Paineenkorotusasema ja kloorausyhde
 • Lahdon sillan suunnittelu

 

Aloitettavat työt:

 • Kivikoulun-Puukoulun lämpökanaalin ja salaojien rakennustyöt
 • Katujen kuntoarvio
 • Keskuspuiston asennukset
 • Tiilikoulun pesuhuoneen peruskorjaus
 • Puukoulun peruskorjaus
 • Kirjastosiiven lattian korjaus
 • Asfaltti päällystystyöt
 • Bussipysäkit yhteisprojekti, ELY ja kunta
 • Sosiaalitoimen ilmanvaihdon jäähdytys

 

Talouden toteutumisraportti liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.