Tekninen lautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Auran yhtenäiskoulun kirjastosiiven peruskorjaus

AurDno-2019-201

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan valtuusto 1.4.2019 on myöntänyt kirjastosiiven lattian korjaukseen 90 000€ suuruisen määrärahan.

Tekninen toimi on kilpailuttanut urakan Ramboll Finland Oy:n tekemien suunnitelmien perusteella.

Urakka toteutetaan kesä - elokuun aikana.

Tarjous on pyydetty yhdeksältä lattiatöihin erikoistuneelta Turun ympäristössä toimivalta  yritykseltä, tarjoukset tuli jättää 24.4.2019. mennessä. Urakkaa kävi katsomassa 4 urakoitsijaa. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.

Kyseessä on hankintalain rakennusurakan kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Pohjakuva liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää valita urakoitsijaksi halvimman hyväksyttävän tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Määräaikaan mennessä tuli yksi tarjous.

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Teppman Oy:n 108 500 euron (alv. 0 %).

Talousarviossa on varattu tarkoitukseen 90 000 euroa, joten määrärahavaraus tulee ylittymään.

Lopullisessa laajuudessaan suunnitelmien mukaan tehtynä hankeen kustannukset nousevat suunnittelu/valvonta kuluineen ja lisätyövarauksineen ja muutto/väistötila kuluineen noin 120 000 euroon.

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 30 000 euron ylitysoikeuden myöntämistä investointiohjelman hankkeelle kirjastosiiven lattian korjaus.

Lisäksi tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.