Tekninen lautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Keskuspuiston leikki-, liikunta- ja kuntolaitteiden hankinta

AurDno-2019-198

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Keskuspuistoon on suunniteltu rakennettavaksi kohtaamispaikka kaikkien kuntalaisten käyttöön ja aktiiviseen vapaa-ajan harrastamiseen. Keskuspuisto sisältää monitoimikentän, boccia/petanque-kentän, kuntoilu- ja tasapainovälineitä. Talvisin monitoimikenttä toimii luistelukenttänä.

Hankkeelle on saatu leader avustusta 24 000€ ja Auran kunta on varannut hankintoihin 26 000€, eli yhteensä 50 000€.

Keskuspuiston pintarakenteena toimii käytetty tekonurmi, mikä asennetaan pääosin talkootyönä.

Tekninen toimi on kilpailuttanut laitehankinnan alustavien suunnitelmien perusteella. Laitteiden perustustyöt tehdään toukokuussa ja laitteet asennetaan tekonurmen asennuksen jälkeen.

Tarjouksia on pyydetty kuudelta alan yritykseltä, tarjoukset tulee jättää 2.5.2019, klo 14.00  mennessä. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.

Kyseessä on hankintalain kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Asemapiirros liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää hankkia laitteet halvimman kokonaistaloudellisen hinnan / parhaimman pistemäärän perusteella.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hankkia kunto-ja liikuntalaitteet parhaimman pistemäärän perusteella Leikkiset Oy:ltä hintaan 24 920 euroa (alv. 0 %).

Laitteiden hankintaan on varattu 30 000 euroa (alv 0%)