Tekninen lautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Muut asiat

Perustelut

Muut käsiteltävät asiat:

- Lumityö tehtäväkortti ja sopimus
- Jätevesiasetus astuu voimaan 31.10.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Käsitellään kokouksessa.

Päätös

Lumityöt kilpailutetaan kesänaikana.

Ympäristönsuojelu tiedottaa toukokuussa jätevesiasetuksen määräajan päättymisestä ja mahdollisuudesta liittyä siirtoviemäriin tiedotetaan erikseen. Elo-syyskuussa pidetään jätevesi-ilta.