Tekninen lautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Päällystystyöt 2019

AurDno-2019-199

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tämän vuoden talousarvion investointiosaan on varattu 75 000€ teiden päällystämiseen ja päällysteiden korjaamiseen.

Sorapintaisia kaavateitä on lähinnä uusimmilla, vielä rakenteilla olevilla asuinalueilla. 

Osa vanhoista päällysteistä on niin huonokuntoista, että niiden vuosittaiset päällysteiden paikkauskustannukset nousevat kohtuuttoman suuriksi. Nämä kaavateiden osat on tarkoituksenmukaisinta ja pitkällä aikavälillä myös edullisinta päällystää uudelleen, näiden teiden päällystämiseen on varauduttava suunnitelmavuosina.  

Päällystystöitä esitetään toteutettavaksi seuraavasti:

Sillankorvantien päällystettä uusitaan 5000m2, paikkauksia ja korjauksia 1000m2 ja uusia päällysteitä asennetaan 1500m2.

Lisäksi suoritetaan routavaurioiden paikkauksia ja paikoittaista päällysteiden uusimista tarpeen mukaan määrärahojen puitteissa.

Tarjouksia on pyydetty kuudelta alan yritykseltä, tarjoukset tulee jättää 2.5.2019, klo 14.00  mennessä. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka esitellään kokouksessa ja liitetään kokouksen liitemateriaaliin.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää päällystystöistä kokouksessa ja valitsee päällystystöiden urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan.

Päätös

Tekninen lautakunta valitsee urakoitsijaksi halvimman vertailuhinnan perusteella NCC Industry Oy.

Päällystystöitä päätettiin toteuttaa seuraavasti:

- Uudelleen päällystys, Sillankorvantien länsiosa, 600m, 3300m2

- Uudelleen päällystys, Sillankorvantien kevyenliikenteenväylä länsiosa, 500m, 1500m2

- Uudelleen päällystys, Huuskantien pohjoisosa, 200m, 1200m2

- Loppujen sorateiden päällystys, Turun Vanhamaantien alue, 300m, 1650m2

- Paikkaukset, (K.virasto, routavauriot, kaukalo, bussipysäkki) n. 1500m2

Päällystystyöt tehdään määrärahojen mukaisesti, ennen töiden aloitusta pyydetään alustava hinta-arvio.