Tekninen lautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Suojatiealoite

AurDno-2019-200

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

As Oy Auran Hannunpelto (Sillankorvantie 35B) hallitus on lähettänyt tekniselle lautakunnalle osoitetun aloitteen suojatien lisäämiseksi Sillankorvantielle.

Aloitteessa perusteluina esitetään liikenneturvallisuuden ja erityisesti lasten liikenneturvallisuuden parantaminen.

Lähimmät suojatiet ovat hannunpellon liittymässä ja halavantien risteyksessä. Suojateiden suositeltu väli on tapauskohteisesti 50-150m. Suojatielle on olemassa tarve, jos sille on riittävästi potentiaalisia käyttäjiä ja jos nykyiset kevyen liikenteen risteämisjärjestelyt eivät vastaa riittävästi tarpeisiin. Hannunpellon asuinalue ja rivitalot ovat rakentuneet vuoden 2010 jälkeen ja hannunpellon liittymään on lisätty yksi suojatie.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä aloitteen ja sillankorvantielle lisätään uusi suojatie.