Tekninen lautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Teknisen johtajan ja rakennusmestarin päätöspöytäkirjat

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, tai 1 momentissa tarkoitettu hällintösäännössä määrätty viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnan hallintosäännön 33 §:n mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä
2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta 29.3.2019 - .25.4.2019

Työsopimukset                                     kpl
Vuosilomapäätökset                           2 kpl
Sairauslomapäätökset                          kpl
Poissaolo/muu syy                               kpl
Hankintapäätökset                              7 kpl
Muut päätökset                                   2 kpl
Koulutuspäätökset                                kpl

 

Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset teknisen toimen osalta ajalta

Työsopimukset                                     kpl
Vuosilomapäätökset                             kpl
Sairauslomapäätökset                          kpl
Poissaolo/muu syy                               kpl
Hankintapäätökset                                kpl
Muut päätökset                                     kpl
Koulutuspäätökset                                kpl

Teknisen johtajan ja rakennusmestarin viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Viranhaltijan päätökset:

20. Katujen kuntoarvio
21. Heino vakuuden vapautus
22. Viljakuja 2as2 remontti
23. Hiekoitussepelin poisto
24. Asfalttipaikkaus
25. Vesihuoltolaitoksen asiakastyytyväisyyskysely
26. LVI-suunnittelu lämpökanaali ja lämmönvaihdin
27. Energiakatselmus valintatalo
28. Vuosiloma
29. Vuosiloma
30. Urheilukentän hoitosopimus

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.