Tekninen lautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tiedoksi

Perustelut

Tekniselle lautakunnalle on saapunut seuraavat pöytäkirjanotteet, kirjeet ja tiedoksiannot.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus
-    ABC Aura, vesinäyte

Tilastot 2018

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Todettiin tietoon saatetuksi.