Tekninen lautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Viher- ja ulkoalueiden hoitaminen

AurDno-2019-202

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Viher- ja ulkoilualueiden käyttö- ja hoitosuunnitelma kuvaa teknisen osaston hoidossa olevat viher- ja ulkoilualueet sekä niiden hoidon laatutason. Suunnitelmassa kuvattu laatutaso saavutetaan sillä resurssien määrällä, mikä on käytettävissä suunnitelman laatimishetkellä.

Kunnan hoitovastuulla olevaa viheraluetta on yhteensä noin 12 ha. Näistä 4,3 ha on ruohonleikkurilla hoidettavaa ja niittämällä hoidettavaa aluetta 7,7 ha. Kunnalla ei ole niittoalueiden hoitoon soveltuvaa kalustoa eikä henkilöresursseja.

Ruohonleikkuu- ja niittoalueet on hoidettu urakkaluonteisena työnä siten, että ajokerran hinta on kilpailutettu, ajokertojen määrä on riippunut kasvuolosuhteista. Ajokerrat on tilannut puutarhuri oman harkinnan mukaisesti. Alueet on hoidettu urakkaluonteisesti viimeksi 2014-2015, tämän jälkeen niitot on tehty tarpeen mukaan tuntityönä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Kunnanhallitus ei myöntänyt määräaikaiselle puistotyöntekijälle täyttölupaa. Puistotyön ohjaukseen ja valvontaan annettiin kuitenkin täyttölupa määräaikaiselle kesämestarille ja viidelle alle 18v kesätyöntekijälle.

Ruohonleikkuualueet hoidetaan yhteistyössä kuntouttavan työtoiminnan ja Käyrän avovankilan kanssa.

Istutetut puistot ja viheralueet hoidetaan kuntouttavan työtoiminnan ja kesätyöntekijöiden kanssa yhteistyössä.

Niittotyöt tilataan erillisenä tuntityönä suunnitelman mukaisesti.

Päätös

Kesämestari ja puistotyöntekijät on valittu ja heidän kanssa laaditaan määräaikaiset työsopimukset.

Viher- ja ulkoilualueet hoidetaan päätösehdotuksen mukaisesti.