Tekninen lautakunta, kokous 2.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustusten käsitteleminen

AurDno-2019-197

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auranmaan Viikkolehdessä on 8.3.2019 julkaistu kuulutus, jossa pyydettiin toimittamaan avustushakemukset 31.3.2019 mennessä. Kunnossapitoavustusta haetaan määrätyllä lomakkeella, peruskorjausavustusanomukset vapaamuotoisina.

Kunnossapito- ja peruskorjausavustuksiin on vuoden 2019 talousarviossa varattu määrärahaa yhteensä 48 000 euroa. Josta on varattu 25 000€ Lahdon sillan suunnittelu kuluihin.

Neljää tiekuntaa pyydettiin toimittamaan tositteet vuoden 2018 menoista.

Kunnossapitoavustukset:

Teknisessä toimistossa on laadittu ehdotus kunnossapitoavustusten maksamisesta. Avustukset on laskettu 20 %:n mukaan.

Kunnossapitokustannusten yläraja on 1900 euroa/km.

Peruskorjausavustukset:

- Erhakon yksityistie.

Hakee peruskorjausavustusta tierummun uusimiseen.

Hankkeen kustannusarvio 2960,00.

- Rahkalan yksityistie

Hakee peruskorjausavustusta tierummun uusimiseen.

Hankkeen kustannusarvio 1800,00.

Lahdon sillan yksityistieavustus

Auran kunta on päättänyt avustaa Lahdon tiekuntaa Lahdon sillan uusimisessa. Silta alkaa olla elinkaarensa päässä. Päätös sillan rakennustöiden avustamisesta on tehty sillä ehdolla että siihen saadaan valtion avustusta. ELY-keskukselta on haettu valtion avustusta viime vuonna ja päätös pitäisi tulla toukokuun aikana. Auran kunta kuitenkin myöntää avustusta Lahdon sillan avustushakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen valmistelun muodostaneista kuluista. Avustushakemuksen on laatinut ja yhteishenkilönä ELY-keskuksen suuntaan on toiminut Tiestöpalvelu Seppälä, jonka palvelusta on muodostunut kuluja 3472,00€.

Tekninen toimi on kilpailuttanut siltaurakan ja halvimman kokonaistarjouksen antoi Kaskenoja Oy. Hintaan sisältyi sillan rakennesuunnitelmat ja tarkemmat pohjatutkimukset. Sillan suunnittelukustannukseksi on arvioitu 43 400,00€. Suunnitelmat vaaditaan avustushakemuksen liitteeksi ja ne pitää tehdä elokuun loppuun mennessä.

Koko sillan kustannusarvio on 460 000€, josta valtion avustus 75% ja Auran kunnan 25%. Kustannukset on jaettu vuosille 2019 ja 2020.

Kuvaaja yksityistieavustukset 2010-2019 liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan lautakunnan jäsenten esteellisyys asian käsittelyssä. Tekninen lautakunta hyväksyy kunnossapitoavustukset yhteenvedon mukaisesti, yhteenveto käsitellään kokouksessa ja lisätään pöytäkirjaan.

Yksityistieavustusta myönnetään yhteensä 19 010 euroa.

Perusparannusavustusta myönnetään Erhakon ja Rahkalan yksityistielle 30 % kustannusarvion mukaisista kustannuksista, enintään 1428,00 euroa (rahkala 540€ ja erhakko 888€). Avustukset maksetaan tositteita vastaan.

Yksityistieavustusta myönnetään Lahdon tiekunnalle 48 000,00 euroa. Avustus ylittää tietoimen kustannuspaikan 20 000,00 eurolla. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 20 000 euron ylitysoikeutta kustannuspaikalle tietoimi.

Avustus myönnetään toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Lahdon tiekunta toimittaa pyydettäessä kaikki maksutositteet.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Tekninen lautakunta esitti lisäksi lahdonsillan penkkojen loiventamista. Loiventamisesta pyydetään erikseen tarjous.