Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 84 Avaintenhallintaohjelman hankinta

AurDno-2020-507

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kiinteistötoimen vastuu alueella tulee aina nimetä avainhallinnasta vastaava henkilö. Hänen tehtäviinsä kuuluvat kaikki avainhallintaan ja lukitukseen liittyvät asiat, kuten sarjoituksen

muutokset, avainten säilytys, luovutus ja palautus. Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa ja avainten palautuksesta on huolehdittava varsinkin avaimen haltijan työ- tai asumissuhteen päättyessä.

Avaimet luovutetaan käyttötarpeen mukaan kuittausta vastaan. Avaimien tulee olla jatkuvasti sen kuitanneen henkilön välittömässä hallinnassa. Avaimia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle missään tilanteessa. Kiinteistön lukituksen sarjoitus on järjestettävä siten, että yleisavainta ei tarvitse luovuttaa kiinteistön hoito- tai ylläpitotehtäviä varten.

Tällä hetkellä on käytössä paperi kuittaus järjestelmä ja avainten luovutus jakaantuu monelle. Avainten luotettavaa hallintaa varten on tullut tarvetta sähköiselle palvelulle. Sähköinen palvelu helpottaa avainten hallintaa ja luovutusta.

Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksen kolmelta palvelua tarjoavalta yritykseltä.

Tarjouksia käsitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää hankkia palvelun halvimman tarjouksen ja parhaiten kunnan tarpeisiin vastaavasta ohjelmasta.