Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 81 Investointimäärärahan muutosesitys

AurDno-2020-497

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli vuoden 2021-2023 talousarviota 1.10.2020 pidetyssä teknisen lautakunnan kokouksessa. Vuoden 2020 talousarvion investointi osaan on tullut myös muutos tarvetta ennakoitua isompien kustannusten vuoksi. Muutoksia esitetään vuoden 2021 investointiohjelmaan.

Vuoden 2020 investointi suunnitelmassa on varattu rakennus hankkeelle paineenkorotusasema ja kloorausyhde 21500€ suuruinen määräraha. Tekninen toimi on kilpailuttanut hankkeen ja hankkeelle myönnetyn määräraha on arvioitu ylittyvän n.22 500 eurolla. Tekninen lautakunta päätti tästä hankinnasta 29.10.2020 pidetyssä kokouksessa. Kustannusten ylitys johtuu arvioitu korkeammista hankinta kuluista ja suunnitelmiin tulleista lisäyksistä ja muutostarpeista. Paineenkorotusaseman rakentamista pidetään kuitenkin erittäin tärkeänä vesihuoltolaitoksen vedenjakelun varmistamiseksi.

Tarvasjoentien hallin lämmitysjärjestelmän hankintaan on varattu 30 000€, tämän hetken arvion mukaan lopulliset kustannukset tulevat ylittymään. Hankinnasta päätetään 26.11.2020 teknisen lautakunnan kokouksessa.

Markulan kiinteistössä todettiin vesivahinko lokakuun lopulla. Vesivahingon syynä oli yläkerran huonokuntoinen ikkuna, jonka kautta vesi pääsi julkisivulaudoituksen taakse. Rakennuksen sisälle ei vahinkoa tullut ja vahinko todettiin rakennuksen ulkopuolelta. Ikkuna aukko suojattiin lisävahingon estämiseksi ja korjaukset olisi rakennuksen käytön kannalta tehtävä jo ensi vuonna. Markulan julkisivun ja ikkunoiden korjauksen on varauduttu investointiohjelmassa vuodelle 2022.

Kustannusarviota ja kustannuksia käsitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle paineenkorotusaseman ja tarvasjoentien hallin ylittyvien määrärahojen lisäystä vuoden 2021 investointiohjelmaan. Hankkeet valmistuvat tammikuussa 2021.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää Markulan julkisivuremontin investointi määrärahan siirtoa vuodelle 2021 ja Puukoulun vuodelle 2022.