Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 77 Katuvalosaneeraus 2021

AurDno-2020-496

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Carunalla on käynnissä VIIMA niminen hanke. Hankkeen toteutusaika on 2019-2022 ja hankkeen tavoitteena on parantamaan taajama-alueen pienjänniteverkon toimintavarmuutta ja edistää yhteisrakentamista. Telia tekee myös yhteistyötä Carunan kanssa ja pyrkivät osallistumaan yhteiskaivuuseen, myös Auran kunnan katuvalojen saneeraukset on kustannusten vuoksi järkevää aikatauluttaa samaan yhteyteen. Samassa yhteydessä pyritään myös parantamaan valokuituverkkoa. Caruna on kilpailuttanut maakaapelien asennuksen ja hinnastoon on myös eritelty yhteiskaivuu hinnat. Carunan kilpailutuksen perusteella urakoitsijana ja suunnittelijana toimii ELTEL Networks Oy.

Caruna tekee maakaapelointeja talven 2020-2021 aikana yhtenäiskoulun ympäristössä.

Samalla alueella katuvalaistukset ovat huonokuntoisia ja niiden uusiminen ainakin kaapeloinnin osalta olisi tarkoituksenmukaista yhteiskaivuuna muiden operaattoreiden kanssa. Yhteiskaivuun kustannusarvio on n.30 000€ Auran kunnan osalta. Kunnalla on useita yhteiskäyttöpylväitä Carunan kanssa. Pylväät luovutetaan kunnalle, koska kunnan katuvalot jäävät vielä toistaiseksi pylväisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen sähkönjakelu/katuvalo/televerkoston saneerauksen tilanteen ja Carunan yhteishankkeen sekä hyväksyy edellä selostetun toimintamallin ja hankinnan käytettäväksi katuvalaistuksen saneerauksen osalta.