Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Katuvalosaneeraus 2021

AurDno-2020-496

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Carunalla on käynnissä VIIMA niminen hanke. Hankkeen toteutusaika on 2019-2022 ja hankkeen tavoitteena on parantamaan taajama-alueen pienjänniteverkon toimintavarmuutta ja edistää yhteisrakentamista. Telia tekee myös yhteistyötä Carunan kanssa ja pyrkivät osallistumaan yhteiskaivuuseen, myös Auran kunnan katuvalojen saneeraukset on kustannusten vuoksi järkevää aikatauluttaa samaan yhteyteen. Samassa yhteydessä pyritään myös parantamaan valokuituverkkoa. Caruna on kilpailuttanut maakaapelien asennuksen ja hinnastoon on myös eritelty yhteiskaivuuhinnat. Carunan kilpailutuksen perusteella urakoitsijana ja suunnittelijana toimii ELTEL Networks Oy.

Caruna tekee maakaapelointeja talven 2020-2021 aikana yhtenäiskoulun ympäristössä.

Samalla alueella katuvalaistukset ovat huonokuntoisia ja niiden uusiminen ainakin kaapeloinnin osalta olisi tarkoituksenmukaista yhteiskaivuuna muiden operaattoreiden kanssa. Auran kunnan osalta kustannusarvio on n.30 000€. Kunnalla on useita yhteiskäyttöpylväitä Carunan kanssa. Pylväät luovutetaan kunnalle, koska kunnan katuvalot jäisivät vielä toistaiseksi pylväisiin ja nyt tehtäisiin vain kaapeleiden ja jalustojen asennukset. Uusien katuvalojen asennus suunnitellaan tuleville vuosille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen sähkönjakelu/katuvalo/televerkoston saneerauksen tilanteen ja Carunan yhteishankkeen sekä hyväksyy edellä selostetun toimintamallin ja hankinnan käytettäväksi katuvalaistuksen saneerauksen osalta. 

ELTEL Networks aloittaa asennustöitä joulukuussa ja katuvalojen saneeraus toteutetaan tammikuussa 2021. Katuvalojen saneerauskustannukset on esitetty vuoden 2021 investointiohjelmaan ja hankinnan kustannukset kohdistuvat vuodelle 2021.

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.