Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 83 Lausunto koskien valtatien 9 Lieto-Aura tiesuunnitelman johto- ja laitesiirtoja

AurDno-2020-499

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

ELY-keskus pyytää lausuntoa koskien kunnan omistamia kaapeli- ja johtolinjoja, jotka sijoittuvat Valtatien 9 ja siihen liittyvien väylien läheisyyteen johto- ja laitekartoilla esitetyssä laajuudessa.

Johto- / kaapelireitit on merkitty suunnitelmakartalle Keypro Oy Johtoselvitys -palvelusta saatujen lähtötietojen perusteella. Lausunnon yhteydessä on tarkoitus tarkistaa kaapeli- ja johtoreitit sekä tiesuunnitelmassa esitettyjen suunnitelmaratkaisujen johdosta aiheutuvien kaapelien ja johtojen siirto- ja suojaustarpeet. Mikäli tiedossa on alueella olevia (muiden omistamia saman toimialan) kaapeleita ja johtoja, jotka eivät näy suunnitelmakartoilla, niin niistä on pyydetty ilmoittamaan erikseen.

Lausunnossa pyydämme merkitsemään suunnitelmakarttoihin seuraavaa:

- suunnitelmakartoilta mahdolliset puuttuvat kaapelit, johdot ja laitteet

- näkemyksenne siirroista/suojauksista tai uusittavista rakenteista

- suojaputkitarpeet/-varaukset tulevia kaapeleita ja johtoja varten

 

ELY-keskus toivoo myös, että ehtisitte arvioida tiejärjestelyistä johtuvat vaikutukset nykyiseen johto-

/kaapeliverkostoon ja laitteisiin sekä siirroista ja suojauksista aiheutuvat kustannukset sekä näkemyksenne kaapeleiden siirto-/suojauskustannuksien maksajasta 30.11.2020 mennessä.

 

Johtotiedot eivät kaikki ole julkisia, jonka vuoksi johtokarttoja käsitellään kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Kirkkotielle suunniteltu vesihuoltolinja lisättävä suunnitelmiin.

Yksityiset kasteluputket.

Kunnan vesijohdon alitusputken suojaus ja paikantaminen.

Siirto ja suojauskustannuksista vastaa tien rakentaja.