Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Lausunto koskien valtatien 9 Lieto-Aura tiesuunnitelman johto- ja laitesiirtoja

AurDno-2020-499

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

ELY-keskus pyytää lausuntoa koskien kunnan omistamia kaapeli- ja johtolinjoja, jotka sijoittuvat Valtatien 9 ja siihen liittyvien väylien läheisyyteen johto- ja laitekartoilla esitetyssä laajuudessa.

Johto- / kaapelireitit on merkitty suunnitelmakartalle Keypro Oy Johtoselvitys -palvelusta saatujen lähtötietojen perusteella. Lausunnon yhteydessä on tarkoitus tarkistaa kaapeli- ja johtoreitit sekä tiesuunnitelmassa esitettyjen suunnitelmaratkaisujen johdosta aiheutuvien kaapelien ja johtojen siirto- ja suojaustarpeet. Mikäli tiedossa on alueella olevia (muiden omistamia saman toimialan) kaapeleita ja johtoja, jotka eivät näy suunnitelmakartoilla, niin niistä on pyydetty ilmoittamaan erikseen.

Lausunnossa pyydämme merkitsemään suunnitelmakarttoihin seuraavaa:

- suunnitelmakartoilta mahdolliset puuttuvat kaapelit, johdot ja laitteet

- näkemyksenne siirroista/suojauksista tai uusittavista rakenteista

- suojaputkitarpeet/-varaukset tulevia kaapeleita ja johtoja varten

 

ELY-keskus toivoo myös, että ehtisitte arvioida tiejärjestelyistä johtuvat vaikutukset nykyiseen johto-/kaapeliverkostoon ja laitteisiin sekä siirroista ja suojauksista aiheutuvat kustannukset sekä näkemyksenne kaapeleiden siirto-/suojauskustannuksien maksajasta 30.11.2020 mennessä.

Johtotiedot eivät kaikki ole julkisia, jonka vuoksi johtokarttoja käsitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Kirkkotielle suunniteltu vesihuoltolinja lisättävä suunnitelmiin.

Yksityiset kasteluputket.

Kunnan vesijohdon alitusputken suojaus ja paikantaminen.

Siirto ja suojauskustannuksista vastaa tien rakentaja.

Päätös

Tekninen lautakunta antaa lausunnon ELY-keskukselle seuraavasti:

Kirkkotien uuden vesijohdon ja paineviemärin suunnitelma pitää lisätä tiesuunnitelmiin, samalla kohdalla kulkee yksityisen kiinteistön omistajan kasteluputki.

Kunnan omistamat vesijohdot pitää erikseen paikantaa ja suojata. Mahdollisista siirto ja suojauskustannuksista vastaa tienrakentaja.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.