Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Muut asiat

Perustelut

Muut kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös

Ei muita asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.