Tekninen lautakunta, kokous 26.11.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 80 Tarvasjoentien hallin lämmitysjärjestelmän saneeraus

AurDno-2020-498

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on myöntänyt vuoden 2020 investointiohjelmassa Tarvasjoentien hallin lämmitysjärjestelmän saneeraukseen 30 000€ suuruisen määrärahan.

Tarvasjoentien hallin on arvioitu kuluttavan nykyisellä käytöllä n.25 000l lämmitysöljyä vuodessa, minkä vuoksi lämmitysjärjestelmän muuttaminen on perusteltua. Nykyinen lämmitysjärjestelmä on hyvässä kunnossa ja sen vuoksi välitöntä hankinta tarvetta ei ole. Lämmitysjärjestelmän valintaa varten on tehty erillinen selvitys lämmitysjärjestelmän valintaa varten, niiden kustannustasoista ja takaisinmaksuajasta.

Energia-alan konsulttitoimisto Veijo Pakarinen on teknisen johtajan toimeksi annosta selvittänyt asiaa. Selvityksen lähtökohtana oli selvittää edullisin ja sopivin lämmitysjärjestelmä. Lämmitysjärjestelmä vaihtoehtoja on kaksi maalämpö ja ilmavesilämpöpumppu. Lämmitysjärjestelmäksi on valittu ilmavesilämpöpumppu halvemman hankinta hinnan perusteella. Lämmitysjärjestelmän muutos töillä arvioidaan saatavan 10 500€ säästö vuodessa ja hankinnan takaisin maksuaika on 4 vuotta. Vanha öljykattila on suunniteltu jätettäväksi ilmavesilämpöpumpun rinnalle, tehostamaan pakkasjaksoja.

Martti Pasuri on laatinut erillisen suunnitelman selvitysten perusteella. Teknisessä toimistossa on kilpailutettu lämmitysjärjestelmän hankinta suunnitelmien perusteella, tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjoukset käsitellään kokouksessa.

Tarjousten viimeinen jättöaika on 25.11. kello 15.00, joten tarjoukset esitellään ja käsitellään kokouksessa. Tarjouspyyntöjä lähetettiin 7:lle, Turun alueella toimivalle urakoitsijoille.

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain kansallista kynnysarvoa, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.

Hankintaa varten haetaan energia-avustusta Bisnes Finlandilta.

Laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia käsitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta käsittelee tehdyt selvitykset, kustannusarvion ja saadut tarjoukset kokouksessa. Jatkotoimenpiteistä päätetään kokouksessa annettavan erillisen päätösehdotuksen perusteella.

Hankinta päätös tehdään sillä ehdolla että siihen myönnetään energia-avustusta.