Tekninen lautakunta, kokous 26.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Auran kunnan teknisen toiminnan ja talouden toteutumisraportti ajalta 1.1.2019-30.06.2019

AurDno-2019-394

Valmistelija

 • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Valmistuneet työt:

 • Kivikoulun-Puukoulun lämpökanaalin rakennustyöt
 • Katujen kuntoarvio
 • Tiilikoulun pesuhuoneen peruskorjaus
 • Kirjastosiiven lattian korjaus
 • Asfaltti päällystystyöt ja paikkaukset
 • Bussipysäkit yhteisprojekti, ELY ja kunta
 • Sosiaalitoimen ilmanvaihdon jäähdytys
 • Viljakuja 2as2, pintaremontti
 • Savojärven vesijohdon asennustyöt
 • Pikku-Puukoulun muutostyöt

Parhaillaan tekeillä olevat työt:

 • Turuntie 1:den muutostyöt
 • Turuntie 1:den lämmitysjärjestelmän suunnittelu
 • Vesihuoltoverkoston kartoitus/dokumentointi
 • Paineenkorotusaseman ja kloorausyhteen suunnittelu
 • Lahdon sillan suunnittelu
 • Liikuntapaikkojen investoinnit

Aloitettavat työt:

 • Keskuspuiston asennukset
 • Puukoulun peruskorjaus
 • Säästökallion kunnallistekniikan rakennustyöt
 • Katuvalojen saneeraus
 • Vuotovesikorjaukset/selvitykset

Talouden toteutumisraportti ja osavuosikatsaus käsitellään kokouksessa.

30.6.2019 toteuma, 53%

Ehdotus

Esittelijä

 • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi.

Päätös

Toiminnan ja talouden toteuma 1.1.2019 - 30.6.2019 todettiin tietoon saatetuksi. Vesi-ja viemäriverkoston kartoitustyö on saatu valmiiksi keskustan alueella, kartoitusta jatketaan haja-asutusalueella vuonna 2020.

Loppuvuoden osalta hankintakielto kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.